Koronavírus - opatrenia


 

OZNAM

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v okrese Detva,

od 8.11.2021

návštevy v DD a DSS Hriňová nie sú povolené. 

 

 

 

PLÁN A PODMIENKY PRE  PRIEBEH  NÁVŠTEV

platné od 4.10. 2021

 

V súlade s Usmernením Úradu BBSK odboru sociálnych služieb a zdravotníctva TU povoľujem návštevy v DD a DSS Hriňová za nasledovných podmienok:

Dohodnutie termínu návštevy : Návštevy je potrebné vopred dohodnúť v pracovných dňoch telefonicky 045/549 73 01 (Mgr. Mária Očenášová, Mgr. Alena Melicherová, Mgr. Eva  Krpelánová - mobil : 0917950511)

Priestory vyhradené pre návštevy: Návštevy sú povolené len v exteriéri. V interiéri je možné uskutočniť návštevy len na základe výnimky udelenej riaditeľom zariadenia (prijímateľ sociálnej služby v terminálnom štádiu a pod.)

Dĺžka návštevy: Maximálne 60 minút

Počet návštevníkov u jedného prijímateľa: Maximálne 2 osoby

Vstupná kontrola u informátora:

                                                   1. Dezinfekcia rúk

                                                   2. Kontrola negatívneho výsledku testu:  - RP-PCR - nie starší ako 72 hodín 

                                                                                                                                   - Ag - nie starší ako 48 hodín

                                                                                                                                   - Potvrdenie od lekára o prekonaní COVID-19 nie starší ako 180 dní

                                                                                                                                   - Potvrdenie o komplexnom zaočkovaní

                                                   3. Kontrola zdravotného stavu návštevy (meranie TT)

                                                   4. Zápis v dennej evidencii

Podmienky pre návštevníkov:

                                               - Len s ochranou horných dýchacích ciest

                                               - Len za dodržiavania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení v zmysle platných predpisov

                                              - Odstup medzi jednotlivými návštevami minimálne 2 metre

                                              - Počas návštevy nie je povolená konzumácia potravín

Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa aktuálnej epidemiologickej  situácie v okrese a v zariadení.

Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia dodržiavali. Slúžia na ochranu Vašich blízkych a našich zamestnancov.

Informácie ohľadne návštevných hodín nájdete TU

 

 

Naďalej:

  • Sledujeme aktuálnu pandemickú situáciu,
  • Sledujeme informácie sme spojení s RÚVZ
  • Máme plán preventívnych opatrení
  • Máme plán krízových opatrení v prípade karantény
  • V prípade realizácii krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená
  • Činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah. 

 

AKTUALITY

Oznamujeme všetkým príbuzným a známym, že od 11.5.2020 majú naši klienti možnosť komunikovať prostredníctvom aplikácie SKYPE a to v pracovných dňoch

od 10:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 do 14:30 hod.

V prípade, že máte o video hovor záujem, prosím vopred si dohodnite termín stretnutia telefonicky, v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 č. tel.: 045/5497 301, alebo mailom.

Kontaktné osoby:                            

Mgr. Mária Očenášová - sociálna pracovníčka, ocenasova@ddadsshrinova.sk

Mgr. Alena Melicherová - sociálna pracovníčka, melicherova@ddadsshrinova.sk

Mgr. Eva Krpelánová - vedúca sociálno-zdravotného úseku, 0917 950 511, krpelanova@ddadsshrinova.sk

Skype adresa: Meno: DDaDSS, Priezvisko: Hriňová


Súbory na stiahnutie