Koronavírus - opatrenia


OZNAM

V súlade s Opatrením úradu verejného zdravotníctva SR  pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4593/2020 zo dňa 3.6.2020

stanovujem

Plán uvoľňovania opatrení v DD a DSS Hriňová v súvislosti s ochorením COVID – 19 a

 Rámcové podmienky k uvoľňovaniu opatrení za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení, stanovených Úradom verejného zdravotníctva SR.

 

V Hriňovej dňa 8.6.2020

 Mgr. Mária Matúšková

riaditeľka  DD a DSS Hriňová

 

  • Sledujeme informácie sme spojení s RÚVZ,
  • Máme plán preventívnych opatrení
  • Máme plán krízových opatrení v prípade karantény
  • V prípade realizácii krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená
  • Činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah. 

AKTUALITY

Pravidlá pre priebeh návštev platné od 1.7.2020 nájdete na spodnej strane "Súbory na stiahnutie"

Od 8.6.2020 bol prijatý Plán uvoľňovania opatrení v DD a DSS Hriňová v súvislosti s ochorením COVID-19.

Plán uvoľňovania opatrení a Rámcové podmienky k uvoľňovaniu opatrení nájdete na spodnej strane "Súbory na stiahnutie".

Oznamujeme všetkým príbuzným a známym, že od 11.5.2020 majú naši klienti možnosť komunikovať prostredníctvom aplikácie SKYPE a to v pracovných dňoch

od 10:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 do 14:30 hod.

V prípade, že máte o video hovor záujem, prosím vopred si dohodnite termín stretnutia telefonicky, v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 č. tel.: 045/5497 301, alebo mailom.

Kontaktné osoby:                            

Mgr. Mária Očenášová - sociálna pracovníčka, ocenasova@ddadsshrinova.sk

Mgr. Alena Melicherová - sociálna pracovníčka, melicherova@ddadsshrinova.sk

Mgr. Eva Krpelánová - vedúca sociálno-zdravotného úseku, 0917 950 511, krpelanova@ddadsshrinova.sk

Skype adresa: Meno: DDaDSS, Priezvisko: Hriňová


Súbory na stiahnutie