Koronavírus - opatrenia


U s m e r n e n i e

riaditeľky DD a DSS Hriňová k vychádzkam, dovolenkám, a návštevám prijímateľov sociálnej služby

Riaditeľka DD a DSS Hriňová odporúča:

1. Vychádzky prijímateľov sociálnej služby

     Vychádzky prijímateľov sú neobmedzené.

     Pobyt prijímateľa mimo DD a DSS po 18.00 h. v zmysle č. X Pravidiel spolunažívania je potrebné nahlásiť službukonajúcej zdravotníckej pracovníčke.

2. Neprítomnosť prijímateľa v zariadení (tzv. dovolenka)

     Prijímateľom sociálnej služby v zmysle čl. XI Pravidiel spolunažívania nie je obmedzovaná neprítomnosť v zariadení.

     Neprítomnosť v zariadení prijímateľ sociálnej služby nahlási službukonajúcemu zdravotníckemu pracovníkovi dva dni dopredu, aby bolo možné prijímateľa sociálnej služby vyňať

     zo stavu stravovaných osôb.

3. Návštevy prijímateľov sociálnej služby

     Návštevy prijímateľov sociálnej služby sú neobmedzené. 

     Uprednostňujeme návštevy v exteriéri, v návštevnej miestnosti, ale nevylučujeme, ani návštevu v obytných priestoroch za predpokladu, že spolubývajúci nemá námietky k tejto

     návšteve.

     Návštevníkom prijímateľov sociálnej služby informátor zmeria telesnú teplotu, návštevníci sa zapíšu do evidencie návštev vo vstupnej hale DD a DSS Hriňová.

     Počas návštevy v interiéri zariadenia je potrebné dodržiavať:

     - Dezinfekcia rúk

     - Len s ochranou horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy v zmysle hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

 


 

 

Naďalej:

 

  • Sledujeme aktuálnu pandemickú situáciu,
  • Sledujeme informácie sme spojení s RÚVZ
  • Máme plán preventívnych opatrení
  • Máme plán krízových opatrení v prípade karantény
  • V prípade realizácii krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená
  • Činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah. 

 

AKTUALITY

Oznamujeme všetkým príbuzným a známym, že od 11.5.2020 majú naši klienti možnosť komunikovať prostredníctvom aplikácie SKYPE a to v pracovných dňoch

od 10:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 do 14:30 hod.

V prípade, že máte o video hovor záujem, prosím vopred si dohodnite termín stretnutia telefonicky, v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 č. tel.: 045/5497 301, alebo mailom.

Kontaktné osoby:                            

Mgr. Mária Očenášová - sociálna pracovníčka, ocenasova@ddadsshrinova.sk

Mgr. Alena Melicherová - sociálna pracovníčka, melicherova@ddadsshrinova.sk

Mgr. Eva Krpelánová - vedúca sociálno-zdravotného úseku, 0917 950 511, krpelanova@ddadsshrinova.sk

Skype adresa: Meno: DDaDSS, Priezvisko: Hriňová


Súbory na stiahnutie