Ekonomicky oprávnené náklady


Naše zariadenie zabezpečuje sociálnu službu aj osobám z iných samosprávnych krajov. Momentálne poskytujeme sociálnu službu osobe s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji. Ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby, znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby, uhrádza z rozpočtových prostriedkov Bratislavský samosprávny kraj. 


Súbory na stiahnutie