Oznam


Na základe zmeny názvu zariadenia sme zmenili aj našu webovú stránku. Novú stránku ZSS Hriňovčan nájdete na adrese:

https: //www.zsshrinovcan.sk