Poradovník


Od 15.9.2018 vedie evidenciu žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby DD a DSS Hriňová

V prípade, že chcete byť umiestnený v našom zariadení, žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s prílohami zasielajte priamo do nášho zariadenia a to osobne, alebo poštou na adresu:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Krivec 785, 962 05 Hriňová.

 

 

 

 

Evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - domov sociálnych služieb nájdete TU

Evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - zariadenie pre seniorov nájdete TU

 

Evidenciu všetkých žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja nájdete TU 

V prípade potreby Vám v DD a DSS Hriňová poskytneme základné sociálne poradenstvo a poradíme pri úkonoch so zabezpečením sociálnej služby.

Tel. kontakt: 045/549 73 01