Verejné obstarávanie


Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr

Profil verejného obstarávateľa

Príkaz predsedu BBSK k procesu VO

Záznam z prieskumu trhu

Výzva na predkladanie ponúk (viď súbory na stiahnutie)

 


Súbory na stiahnutie