Kontakty


Názov: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Adresa: Krivec 785, Hriňová, PSČ: 962 05
IČO: 00648493, DIČ: 2021330872
Právna forma: rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja
Dátum vzniku: 27. 10. 1980
Meno štatutárneho zástupcu: Mgr. Mária Matúšková

 

 

 

Kontakty:

Adresa: Krivec 785, Hriňová, PSČ: 962 05

Spojovateľka: 045/549 73 01

E-mail: ddadsshrinova@gmail.com

Skype: Meno: DDaDSS, Priezvisko: Hriňová

Riaditeľ: 045/549 84 17, 0905 302 934, matuskova@ddadsshrinova.sk

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku: 0907 415 823, paprckova@ddadsshrinova.sk

Vedúca sociálno-zdravotného úseku: 0917 950 511, krpelanova@ddadsshrinova.sk

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov: E-mail: duricova@ddadsshrinova.sk

Zdravotnícky personál: 0918/383 693