Energetický audit


 

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

 

Názov projektu: Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni 2

 

Hlavný cieľ projektu: Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu pre budovy v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ako súčasť znižovania energetickej náročnosti budov a špecifického cieľa zvýšenia počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Prijímateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Začiatok realizácie: 1.7.2021

Ukončenie realizácie: 30.6.2022

Výška NFP: 55 439,91 EUR

Účel podporeného projektu bude dosiahnutý realizáciou tejto aktivity:

 Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

 

www.op-kzp.sk            www.siea.sk                www.minzp.sk


Súbory na stiahnutie